Farid Van Geldorp © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Nieuws uit de gemeenteraad

 

Besparingen op de uitgaven...

De 5de budgetwijziging stond op de agenda. Ditmaal heeft men enkele uitgaven geschrapt en zijn er enkele inkomsten gestegen. De schadevergoeding voor de kerkfabriek van Kwaadmechelen (zie gemeenteraad van september) heeft men, onder druk van de N-VA-fractie, kunnen terugdraaien. Dit levert een besparing op van 27.000 euro.

 

Nog meer besparingen op de uitgaven...

Op diezelfde gemeenteraad in september had de N-VA-fractie felle kritiek op de aankoopprijs en sloopkosten van De Boemerang. Ook hier is de meerderheid op zijn stappen teruggekeerd en zal de kerkfabriek de sloop van het gebouw betalen. Besparing hier: 25.000 euro

 

Eén zwaluw...

Mede dankzij deze besparingen draait deze budgetwijzing een beetje in de plus. Het verlies daalt tot -261.728 euro (tot nu toe).

 

Hambon

Neen, we hebben het hier niet over de N-VA burgemeester van Brasschaat, Jan Jambon, maar wel degelijk over de Hambon. Deze geschenkcheque is nieuw sinds dit jaar. In het begin van het jaar is deze op een receptie voorgesteld aan de Hamse middenstand en in voege sinds september. Op zich was dit een goed initiatief, echter heeft men de kostprijs van het drukken te laag ingeschat. Met een extra uitgave van 2.210 euro tot gevolg.

 

Brakaad

De eerste editie, vorig jaar, had een kostenplaatje van 5.000 euro. Voor dit jaar was er 10.000 euro opzij gezet. Nu heeft men er nog eens 1.500 euro bij voorzien. Dit geld komt van het vuurwerk in Oostham. Het vuurwerk zou echter toch doorgaan, enkel zit dit nu inbegrepen bij de prijs van Brakaad, aldus de burgemeester. Totale kostprijs Brakaad 2013 = 11.500 euro.

 

Project 'Achter de Kerk'

Het archeologisch onderzoek dat er moest gebeuren heeft toch enkele ontdekkingen opgeleverd. Zo had men eerst enkele geraamtes gevonden, van rond 1930, dus niet zo spectaculair. Toen men echter dieper ging graven, en dus ook verder terug ging in de tijd, ontdekte men een halve bronzen munt en nog meerdere geraamtes waaronder een aantal van kinderen. Nu gaat men nog verder onderzoek doen (oa waaraan deze kinderen overleden zijn).

 

Herinrichting N141

"Waar is het alternatief voor de Lindestraat van de N-VA?" gebruikte een vooraanstaande Open VLD'er onlangs nog om de kritiek op zijn partij af te wimpelen.

 

Wel, na een volledige uiteenzetting tijdens de gemeenteraad van maart, een info-avond in juni, meerdere publicaties in ons huis-aan-huisblad, was het nu de beurt om ons alternatief op de gemeenteraad te laten stemmen.

 

Iedereen die aanwezig was (raadsleden, burgers, pers) heeft een exemplaar van ons alternatief gekregen. U kan ons alternatief ook terugvinden op de website van N-VA Ham of klik hier

 

Buiten het feit dat dit voorstel een grotere veiligheid zou betekenen aan de schoolomgeving, zou dit ook een besparing opleveren doordat het aantal onteigeningen daalt.

 

Het aanwezige publiek was duidelijk voorstander van ons alternatief. Ook de SPa was gewonnen voor dit alternatief, maar de burgemeester riep de Open VLD op om dit voorstel niet te aanvaarden, en zoals steeds volgden de lammetjes hun herder.

 

3de keer, goede keer

Het eerste openbare onderzoek heeft het schepencollege moeten stopzetten, nadat de N-VA-fractie hen wees op enkele fouten. Men had slechts 14 dagen ipv de wettelijk verplichte 30 dagen voorzien.

Het tweede openbare onderzoek heeft het schepencollege weer moeten stopzetten. Ditmaal omdat men enkele straten niet had vermeld. Ook hier was het de N-VA-fractie die hen wees op de fouten.

Het derde openbare onderzoek, was eindelijk in orde en liep tot 15 november.

 

Binnenkort komt er zelfs nog een bijkomend openbaar onderzoek, ditmaal voor de onteigeningen.

 

Trouw niet voor je 40 bent...

werd er vroeger gezongen. Nu is het trouw niet op een zaterdag. Wie in de toekomst toch wil trouwen buiten de kantooruren, zal 250 euro mogen betalen.

Bij navraag blijkt dat er het afgelopen jaar 40 huwelijken zijn geweest, waarvan er 30! op een zaterdag. 30x250 = Tel uit je winst...

 

Begrafeniskosten erg hoog

Maar niet hoog genoeg heeft men gedacht bij het schepencollege, dus gaan we voor mensen van buiten Ham, die in Ham begraven of bijgezet worden in een columbarium een nieuwe extra belasting invoeren van 500 euro. Uitstrooien kost 'slechts' 100 euro extra.

 

Deze bedragen komen dus bovenop de reeds bestaande tarieven. Onze nieuwe Hamse inwoners (een steeds groter wordende groep) die, bij een overlijden van een niet in Ham wonende dierbare, de laatste rustplaats kort bij zich willen hebben, zullen met deze extra belasting te maken krijgen. Van een uitzondering voor deze groep, wou de burgemeester niet weten.

 

 

We staan even stil bij de verkiezingsslogans van een jaar geleden.

{Iedereen inbegrepen}

Behalve

  • bezoekers en standhouders van de kerstmarkt...
  • de bezoekers en medewerkers van de waaifeesten...
  • de kinderen die gebruik maakten van een sportcheque...
  • al wie gebruik maakte van een cultuurcheque...
  • de scholen met een huurovereenkomst...

... want zij zijn {niet inbegrepen} en door CD&V dan ook afgeschaft in de afgelopen 12 maanden.

 

Stem blauw om u niet rood te betalen

Met Open VLD geen belastingsverhogingen:

  • diverse (enkele A4-tjes vol met) belastingsverhogingen voor administratieve documenten (tot zelfs dubbel zo hoog voor bepaalde documenten)
  • Verdubbeling van de huurprijs van de gemeentelijke visvijver
  • extra belasting voor trouwers op een zaterdag
  • extra belasting op begrafenissen

De enige keer dat Open VLD tegen was:

  • de afschaffing van de dienstenbelasting

 

 

Tenslotte had onze fractie enkele vragen voor de meerderheid:

Hoor de wind waait...

Electrawinds, tegenwoordig in het nieuws door de slechte financiele toestand, wou 3 windmolens plaatsen. 2 in Balen-Olmen en 1 in Ham.

 

Dit was echter gerekend zonder de buurtbewoners die bezwaarschriften hebben verzameld. Ook enkele N-VA bestuursleden hebben bezwaarschriften ingediend.

Zo zijn er in totaal 560 bezwaarschriften binnengekomen bij de gemeente tegen de milieuvergunning. Het schepencollege heeft op de maandag voor de gemeenteraad (4/11) hier een advies moeten afleveren, maar wat dit advies was wou men niet meedelen aan de gemeenteraad.

 

Het openbaar onderzoek voor de bouwvergunning loopt nog tot 20 november. Hier wou de meerderheid het aantal bezwaarschriften nog niet kenbaar maken, omdat dit nog lopende was.

 

Maar men kan nu al stellen dat de burgemeester en schepenen dit sterk signaal niet kunnen negeren, en niet anders kunnen dan een negatief advies geven.

 

N-VA is niet tegen windmolens, maar we moeten wel kijken waar we ze inplanten. Op Ravenshout bijvoorbeeld, is er ruimte genoeg. Maar blijkbaar wil men daar niet van weten.

 

Cafetaria De Zille

Ondertussen al meer dan 2 jaar gesloten. Na een vraag van onze fractie blijkt de toestand van deze cafetaria, en het appartement erboven erbarmelijk slecht te zijn. Het appartement kampt met vochtproblemen en een slechte EPC-score. Om de cafetaria in orde te krijgen zouden er voor 400.000 euro kosten zijn. Deze uitgaven gaat men, gelukkig, niet doen. Men zal in de toekomst de cafetaria gaan inzetten voor socio-culturele activiteiten van de dienst Vrije Tijd.

 

Leegstand

Ook over de toenemende leegstand van handelspanden in Ham had onze fractie enkele vragen. Onder meer over welke initiatieven de meerderheid hiertegen heeft genomen of zal gaan nemen.

 

Het antwoord was gewoon bedroevend. Men heft enkel de Vlaamse leegstandsheffing. Er is totaal geen enkel initiatief om de leegstand te bestreiden. Ondertussen laat men wel nog handelspanden bijbouwen.

 

Albert Heijn of leegstand?

Tenslotte de stand van zaken in dit dossier. Het beroep van Albert Heijn is met 2 tegen 1 verworpen. Enige mogelijkheid nu is dat ze naar de Raad van State trekken.

De kans dat Albert Heijn eerder een alternatief gaat opzoeken in 1 van onze 3 buurgemeentes (Leopoldsburg, Beringen of Tessenderlo) lijkt aannemelijker.

 

Wat er ondertussen met het pand, voormalig Meubelen Sels, moet gebeuren blijft een vraagteken.

 

 

Farid Van Geldorp

Fractieleider N-VA Ham

15 november 2013