Farid Van Geldorp © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

Ham gaat diep in het rood

 

De financiële crisis woedt nog steeds in alle hevigheid in Zuid-Europa. Dichter bij huis, in Ham, is de toestand veel rooskleuriger… of toch niet?

 

In januari keurde de gemeenteraad de begroting van 2012 en de meerjarenplanning tot 2016 goed. De N-VA hield die tegen het licht. En wat blijkt? De op het eerste gezicht goed ogende cijfers zijn helemaal niet zo schitterend.

 

 

 

RESERVES RAKEN OP, SCHULDEN STIJGEN

De inkomsten liggen elk jaar lager dan de uitgaven, waardoor het jaarresultaat telkens in het rood duikt. Dankzij het algemeen begrotingsresultaat (positief saldo uit het verleden) en het reservefonds (de spaarpot) compenseert men dit tekort telkens. Deze reserves dienen eigenlijk om uitzonderlijke situaties of tegenslagen het hoofd te bieden. Niet om de normale uitgaven te bekostigen. De financiële toestand van de gemeente ziet er dan ook ongezond uit.

 

Daarbij komt dat de gemeenteschulden snel stijgen door allerhande projecten, waardoor de schuld per inwoner,eind dit jaar al 1 748 euro bedraagt. Ter vergelijking: het Vlaamse gemiddelde bedraagt 1 200 euro.

 

Een gezin dat het spaarboekje plundert om de maandelijkse kosten te betalen, en daarbij nog extra leningen aangaat, komt vroeg of laat in de problemen.

Voor Ham is dit niet anders.

 

Het is hoog tijd voor verandering.

 

Farid Van Geldorp

01/07/2012