Farid Van Geldorp © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

N-VA wil in Ham een sneeuwtelefoon

 

N-VA gemeenteraadslid Farid Van Geldorp stelde tijdens de gemeenteraad van 7 februari voor om in Ham een sneeuwtelefoon op te richten. Dat is een dienst die op vraag van ouderen en minder mobiele, zorgbehoevende mensen de sneeuw op het voetpad voor hun woning komt ruimen en er zo de veilige doorgang garandeert. Die mensen zijn immers vaak niet in staat om die verplichte taak zelf te vervullen en vinden soms geen familie of buren die het voetpad in hun plaats sneeuwvrij kunnen maken.

Ondanks dat er in Ham geen politiereglement bestaat dat de inwoners verplicht om bij ijzel, sneeuw of vorst op het voetpad voor hun woning een veilige doorgang te garanderen voor voetgangers, is het wel aan te raden dat men dit doet. Voor ouderen en minder mobiele, zorgbehoevende mensen is het ruimen van winterse neerslag op het voetpad vaak een probleem. "Soms hebben zij niet het geluk hiervoor een beroep te kunnen doen op buren, vrienden of familie, wat uiteraard nog altijd de meest aangewezen aanpak is en blijft", stelt Farid Van Geldorp.

Een sneeuwtelefoon, zoals die onder meer al bestaat in Roeselare, Ieper, Poperinge, Kortessem, ... kan voor die mensen een welgekomen hulp zijn en de veiligheid voor de voetgangers in alle weersomstandigheden garanderen. "Senioren, hulpbehoevenden en minder mobiele inwoners van Ham zouden bij hevige sneeuwval naar de sneeuwtelefoon kunnen bellen om hulp te vragen voor het ruimen van sneeuw voor hun woning. Die taak kan de gemeente bijvoorbeeld in handen geven van de medewerkers van het OCMW",licht het N-VA raadslid zijn voorstel toe. Farid Van Geldorp vindt niet dat deze nieuwe dienstverlening gratis moet zijn. "Geen enkele dienst van de gemeente is immers gratis. Uiteindelijk betaalt de belastingbetaler toch altijd mee", zegt hij. In Ieper betaal je een forfaitaire prijs van 10 euro voor het ijs- en sneeuwvrij maken van het voetpad. In Roeselare en Aalter is dat amper 2 euro. "Ik laat het aan de bevoegde gemeente- en OCMW-diensten om te berekenen wat een correcte en te verantwoorden prijs is en te bepalen wie in aanmerking komt voor de hulp.", besluit het N-VA gemeenteraadslid.

 

Farid Van Geldorp

Fractieleider N-VA Ham

7 februari 2013