Farid Van Geldorp © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Nieuws uit de gemeenteraad

 

Gecensureerde belastingverhoging

In het openbaar verslag over de zitting van maart heeft de meerderheid beslist om de gemeentelijke belastingverhoging op administratieve stukken te censureren. Er is enkel sprake van de federale belastingverhoging.

 

Van een rechtzetting, zoals de N-VA-fractie vroeg, wou men niet weten.

 

Inspraak over straatnamen

De hernummering en herbenoeming van de straten gaat ondertussen verder.

Handig om te weten, is dat als uw straat van naam wijzigt, u dertig dagen de tijd heeft om een andere straatnaam voor te stellen.

 

Een mooie gelegenheid om met de inwoners van je straat eens samen te zitten en een tegenvoorstel te formuleren.

Tip: koppel dit aan een barbecue of straatfeest en je hebt recht op de vriendschapspremie

van 75 euro.

 

Veiligheid kost geld

De brandweer doet nuttig werk maar kost veel geld voor de gemeente. De kostprijs wordt via een vaste formule verdeeld over de diverse Limburgse gemeentes.

 

Onze burgemeester moest zelf toegeven dat hij die formule niet begreep. Dit hoeft ook niet langer, want vanaf 1 januari volgend jaar zal Ham deze werkwijze eenzijdig opzeggen en zelf bepalen hoeveel de gemeente nog wilt betalen voor de brandweer.

Of de brandweer nog zal komen eens het budget op is, is een andere vraag.

 

Parking Genebos wordt groter

De modderpoel die doorgaat als de parking voor de Hamse dansschool, de hondenschool en Chiro Genebos zal eindelijk worden heraangelegd.

Doordat de parking groter zal worden, zullen Chiro Genebos en de hondenschool een stuk terrein verliezen.

Maar er zou nog ruimte genoeg overblijven, aldus de betrokken schepenen.

 

Kleine lettertjes…

In de borgstelling van 100 000 euro voor de Kerkfabriek van Oostham staat een voorwaarde waar onze fractie toch vragen bij had. Namelijk dat het OCMW de jaarlijkse huurgelden van de niet-verhuurde nieuwe serviceflats - 290 000 euro - op een Belfius-rekening moet storten.

 

Eerst wou de meerderheid dit nog ontkennen, maar na aandringen van onze fractie

moest ze toegeven dat hierdoor de kans groter wordt dat de gemeente het verschil zal moeten bijpassen.

 

Farid Van Geldorp

Fractieleider N-VA Ham

15 juni 2013