Farid Van Geldorp © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Nieuws uit de gemeenteraad

 

Tripartite?

De gemeenteraad van januari had enkele verrassingen in petto. Zo gooide de meerderheid het op een akkoordje met Vlaams Belang om een OCMW-raadslid meer te krijgen dan waar men recht op had. Hierdoorheeft de N-VA een raadslid minder in het OCMW, maar kunnen we onze kiezers wel recht in de ogen blijven kijken. Voor de politieraad had CD&V een rekenfout gemaakt waardoor onze kandidaat wel verkozen is.

 

Diensten, belastingen en besparingen

Tijdens de gemeenteraad van februari gooide de N-VA de dienstenbelasting op tafel. Deze belasting van 85 euro is hoger dan de met de Vlaamse overheid afgesproken 55 euro. Ham

heeft in het verleden hier al een boete voor gekregen, maar omdat de opbrengst groter is dan de boete, houdt men dit in stand. Hoewel Open Vld de afschaffing aankondigde in haar verkiezingspamfletten, stemde de partij samen met CD&V tegen de afschaffing, waardoor we mogen blijven betalen.

 

De kerstmarkt (een zuipfestijn zonder kerstsfeer volgens onze burgemeester) komt niet terug. Wel wordt het budget van Brakaad verdubbeld tot 10 000 euro.

 

De meerderheid is trots dat ze het doet met vier in plaats van vijf schepenen maar de kostprijs van het college van burgemeester en schepenen stijgt niettemin tot 223 400 euro per jaar.

 

Het N-VA-voorstel voor een sneeuwtelefoon is verworpen. Het doel was om mindervaliden en zorgbehoevende mensen een hulplijn te bieden voor het ruimen van de sneeuw op de stoep voor hun deur.

Volgens de burgemeester bestaat dit, maar minder uitgebreid. Een telefoontje naar het OCMW is voldoende om de stoep sneeuwvrij te maken. Binnen de GAW wist men

echter van niets.

 

Regels zijn er om te overtreden

De deontologische code (regels over wat wel en niet mag als raadslid) moet belangenvermenging, steekpenningen en misbruiken vermijden. Ondertussen heeft onze fractie al een eerste schepen betrapt op het overtreden van deze regels en doorverwezen naar de commissie die dit moet onderzoeken. Vier leden van de meerderheid en drie van de oppositie moeten een uitspraak doen.

Ook hier spant de meerderheid weer samen met het Vlaams Belang om de overtreder vrijuit te laten gaan. Deze commissie duurde dan ook niet langer dan 5 minuten.

 

Belastingen en onteigeningen

Men ging de belastingen niet verhogen, maar op de gemeenteraad van maart kwam de aap uit de mouw: de eerste verdoken verhogingen zijn op komst. Op sommige officiële documenten zoals identiteitskaarten verdubbelen de gemeentelijke taksen.

 

Ten slotte kunnen we melden dat de heraanleg van de N141 dichterbij komt. We hebben de op stapel staande onteigeningen (127) gezien en deze zullen voor de ene al ingrijpender zijn dan voor de andere. Wij betreuren het nog steeds dat men van de Lindestraat, met haar oude lindebomen, een hoofdstraat wil maken. Wij hopen dat de gemeente over alle onteigeningen, klein en groot, goed en duidelijk zal communiceren.

 

Farid Van Geldorp

Fractieleider N-VA Ham

15 maart 2013