Farid Van Geldorp © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Nieuws uit de gemeenteraad

 

Budgetwijzigingen

Dit jaar zijn de inkomsten gestegen met 43.500 euro, maar de uitgaven stegen ook, en dit met 116.375 euro. kortom de meerderheid komt bij deze budgetwijzing nog maar eens 72.875 euro extra tekort. Dit brengt het totale tekort op -275.878,00 euro (tot nu toe).

 

Volgens het financieel beleidsplan daalt de financiele toestand van de gemeente van 3,9 miljoen euro in 2012 tot 1,4 miljoen euro in 2017. Aan dit tempo zal men in 2019 het faillisement moeten aanvragen. Laten we hopen dat ons strijdpunt om een begroting in evenwicht te maken, en te houden, eindelijk opgepikt gaat worden.

 

Parking Genebos

De parking zal niet meer voor dit jaar zijn. Er was nochtans 200.000 euro voor opzij gezet. Het schepencollege heeft beslist om dit door te schuiven naar volgend jaar, maar men gaat wel reeds een ontwerp laten maken. Dit ontwerp kost 20.000 euro!

 

Oude koeien

Ergens onderaan in een stoffige kast heeft er iemand per toeval een compromis teruggevonden uit 2003! Blijkbaar was men deze vergeten. Nu 10 jaar later moet dit dus opnieuw op de gemeenteraad komen. Als we vragen of er nog dergelijke zaken naar boven kunnen komen, bevestigd de burgemeester dat er zo nog veel onafgehandelde zaken bestaan.

 

Klaverblad

Het klaverblad (waar vroeger Patoe was gehuisvest, en nu het onderkomen van de KSA-Chiro) ging aangekocht worden voor 120.000 euro. Nu komt de kerkfabriek klagen dat ze liever meer geld had gekregen. Daarom gaat de gemeente een schadevergoeding (=compensatie) van 32.000 euro betalen aan de kerkfabriek.

 

De compensatie gaat als volgt:

1. De kerkfabriek gaat een nieuwe weg aanleggen zodat men vanuit de Wilgenstraat naar de pastorie van Kwaadmechelen kan gaan. De gemeente zal de de omheining langs deze weg plaatsen en betalen (5.000 euro). De gemeente krijgt wel het gebruiksrecht van deze weg.

 

2. De oprit van de pastorie naar de Dorpsstraat zal door de gemeente heraangelegd worden met klinkers en er komt extra parking en dit voor 27.000 euro.

 

De Boemerang

Het voormalig lokaal van KSA-Chiro Ham, wordt aangekocht van de Vereniging der Parochiale Werken. De bedoeling is om dit gebouw af te breken en de grond mee in te brengen in het project achter de kerk. Achteraf wenst de meerderheid deze grond met forse winst te verkopen.

 

Jammer genoeg heeft de meerderheid hier een te hoge prijs betaald. Nl. 140,00 eur/m², terwijl het gemiddelde in Ham slechts 109 eur/m² (bron: Trends) is. De meerderheid lacht dit weg, met als argument dat er geen rekening moet gehouden worden met gemiddeldes. CD&V en Open VLD verspillen hier nog maar eens 59.985 euro belastingsgeld.

 

Maar een Boemerang komt terug

Het gebouw van de Boemerang moet uiteraard afgebroken worden. Volgens het schattingsverslag zou dit 29.000 euro kosten, maar de gemeente rekent dat dit 26.600 euro zal kosten. Als we vragen waarom men niet het bedrag van de schatter volgt, argumenteert men dat dit een gemiddelde is. We merken op dat de meerderheid net nog beweerde dat er geen rekening moest gehouden worden met gemiddeldes. Dit argument telt blijkbaar alleen als het in hun kraam past.

 

Muziekschool

De overeenkomst tussen de muziekschool en de gemeente is aan een opfrissing toe. Dit mag ook wel, aangezien de overeenkomst nog dateerde van 16 oktober 1973!

 

Biometrische paspoorten

Vanaf het najaar wordt er gestart met de opmaak en aflevering van biometrische paspoorten en verblijfstitels. Deze paspoorten zullen geleidelijk aan de huidige paspoorten en verblijfstitels vervangen. Ham krijgt van de federale overheid 2 toestellen. De meerderheid beslist om een 3de toestel bij te kopen voor 3.700 euro. Ook moet de balie aangepast worden voor een bedrag van nog eens 6.000 euro.

 

Limburg.net

Voor de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net moet er een afgevaardigde van de gemeente aangeduid worden. De N-VA merkt op dat de vorige vergadering deze CD&V'er niet is komen opdagen en zich ook niet heeft verontschuldigd. Ook zijn opvolger (ook een CD&V'er) had zijn kat gestuurd. Ham was zo de enigste van de 43 aangesloten gemeentes die onrechtmatig afwezig was in de bijzondere algemene vergadering.

 

Als we vragen of deze CD&V'er dit maal wel geëngageerd is om naar de vergadering te gaan, krijgen we geen enkel antwoord. De gemeenteraadsvoorzitter doorbreekt de stilte met over te gaan tot de stemming. De meerderheid stemt blindelings voor deze kandidaat.

 

Tenslotte had onze fractie enkele vragen voor de meerderheid:

Hoe zit het nu met Albert Heijn in de Dorpsstraat. Komt die er, of komt die er niet?

Het schepencollege heeft de socio-economische vergunning geweigerd. Hiertegen is Albert Heijn ondertussen reeds in beroep gegaan, en de kans dat ze dit beroep winnen is heel groot.

Het schepencollege heeft ook reeds de verbouwvergunning goedgekeurd voor de parking. Maw de verbouwingswerken zijn reeds begonnen. Dus ja, Albert Heijn komt er.

 

Waarom had het schepencollege de socio-economische vergunning geweigerd?

  1. Albert Heijn zou voor een verkeerstoename zorgen van dagelijks 2160 auto's.
  2. Er zou gewerkt worden met een verkeerd paritair comité
  3. Ook gaat Albert Heijn zich vestigen tussen de dorpskernen van Oostham en Kwaadmechelen, en dat ziet het schepencollege niet graag.
  4. Ter bescherming van de consument

 

MAAR....Als Albert Heijn had gekozen voor Oostham (voormalige spar) of Kwaadmechelen ('Project achter de kerk') dan had het schepencollege dit wel goedgekeurd, en waren deze 4 argumenten ineens niet langer van doen.

 

Ondertussen blaast het schepencollege warm en koud tegelijk. Tegenover de middenstand doet ze alsof ze alles doen om Albert Heijn tegen te houden, maar anderzijds ontvangen ze Albert Heijn met open armen, als hij in het 'Project achter de kerk' zou stappen.

 

Met andere woorden: het schepencollege is bang dat door de komst van Albert Heijn men de geplande winkel in het project achter de kerk niet verhuurd gaat krijgen. Zal dit de zoveelste leegstand worden, na de winkels op het heldenplein en De Zille, in Ham?

 

Wat men niet verteld is dat als Ham niet zou doorgaan, Albert Heijn ook vestigingsmogelijkheden in Beringen (B-Mine), Leopoldsburg of Tessenderlo aan het onderzoeken is.

 

Klopt het dat het schepencollege de huurovereenkomsten met De Sterre en De Zevensprong heeft opgezegd?

"Dit klopt. Nu betaald De Sterre 695 euro per jaar voor de school in Genendijk en De Zevensprong 820 euro per jaar voor de school in Oostham aan de verkeerslichten.

 

Als er onkosten zijn aan de gebouwen, dan moet de verhuurder (de gemeente dus) tussenkomen.

 

Aangezien CD&V en Open VLD onderwijs niet als kerntaak zien, hebben ze beslist om de gebouwen enkel nog in erfpacht te geven. Dit wil zeggen dat De Sterre 3054 euro per jaar moet betalen voor de school in Genendijk en De Zevensprong 4384 euro per jaar voor de school in Oostham. Dit nieuwe reglement gaat al in vanaf 1 januari", aldus de burgemeester.

 

Daarbij komt dat de school vanaf dan zelf moet opdraaien voor 30% van de kosten (de overige 70% is voor Onderwijsnet Vlaanderen) En kosten zullen er zijn want de gebouwen zijn versleten tot op de draad.

 

Het schepencollege heeft het noodzakelijke onderhoud van de school in Genendijk reeds geschrapt. Dit zal dus door De Sterre betaald moeten worden.

 

De Sterre en De Zevensprong staan dus met de rug tegen de muur. Of ze gaan akkoord met dit voorstel en moeten dit geld op 1 of andere manier recupereren bij de ouders, of ze gaan niet akkoord en dan staan de kinderen op straat.

 

CD&V en Open VLD spelen hier met de toekomst van uw kind!

 

 

Waarom werden de processierupsen aan Hampidoe niet verwijderd?

De rupsen zaten te hoog. Van zodra ze hoger zitten dan 25m worden ze niet verwijderd.

 

Er werd ook een vraag gesteld aan de fractieleiders van CD&V en Open VLD, over de reactie van de burgemeester tegen de vrijwilligers van Hampidoe. Maar zoals dat gaat hier in Ham, werden deze het zwijgen opgelegd.

 

 

Farid Van Geldorp

Fractieleider N-VA Ham

19 september 2013