Farid Van Geldorp © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Nieuws uit de gemeenteraad

 

Rood, de kleur van…

De rekening voor het dienstjaar 2012 moest vastgesteld worden. Hier onthouden we vooral dat de gemeente Ham weer eens 309 396,64 euro in het rood gaat en ze voor 5.146.856,16 euro borgstellingen heeft getekend. Wij blijven hameren op een begroting in evenwicht!!

 

Besparingen

De afschaffing van de Cultuur- en Sportcheques zijn ook een feit. Hier betreuren we dat dit volledig is afgeschaft zonder rekening te houden met de sociaal zwakkeren. Dit had men in samenspraak met het OCMW kunnen uitwerken.

 

Besparen ja, maar…

De gemeente heeft 14 nieuwe pc’s en 1 laptop nodig voor 22.000 euro. Blijkbaar is enkel het nieuwste en duurste nodig voor wat betreft de pc’s, maar wel met oude software (MS Office 2007.

Als onze fractie aangeeft dat de diensten die met deze pc’s moeten werken het ook met minder dure toestellen kunnen doen, en met betere software, wil de meerderheid hier niet op ingaan. Blijkbaar is besparen heel selectief.

 

Uitgaven stijgen

Ook het OCMW had weer geld nodig. Deze keer door een foute inschatting van de kostprijs voor de omgevingsaanleg rond de nieuwe serviceflats. Hier gaat men nu uit van 371.500 euro.

 

Minder controle

Voor uitgaven onder 1.500 euro met er geen akkoord van de financieel beheerder zijn. De meerderheid wil dit nu optrekken tot 3.000 euro. Wij vinden dat dit in een besparingsjaar een verkeerd signaal geeft. Alle uitgaven moeten gecontroleerd worden en niet enkel de grotere. Ook hier stonden we weer alleen.

 

Groene buffer, niet langer nodig

Voor het RUP ‘Dorpskern Oostham’ was er een vaststelling van tracewijziging nodig.

Op het eerste zicht lijkt dit een standaardbeslissing, maar… de voorgelegde plannen wijken af van het goedgekeurde RUP. De voorziene groen buffer is verdwenen.

 

De meerderheid probeert dit te weerleggen door te stellen dat de bomen van het fietspad mee tellen, maar dit stond zo duidelijk niet in het RUP. De meerderheid stond met de mond vol tanden, maar toch keurde men dit goed.

 

Inspraak, of toch niet…

Enkele straten wijzigen van naam. Ook zo voor de populierenwijk. Hier was er een oproep om de voorgestelde naam ‘Bomansstraat’ te wijzigen. Het tegenvoorstel was ‘Regenboogstraat’. De meerderheid heeft dit voorstel stilletjes laten verdwijnen.

 

Pad of straat

Volgens de wegcode: “een smalle openbare weg die alleen het verkeer toelaat van voetgangers en van voertuigen die geen bredere dan de voor voetgangers vereiste ruimte”. M.a.w. het Duivenpad had Duivenstraat moeten zijn.

Ondanks onze argumenten, en het negatief advies van de Cultuurraad, weigerde de meerderheid hierop in te gaan.

 

Farid Van Geldorp

Fractieleider N-VA Ham

4 september 2013