Farid Van Geldorp © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Vaak wordt er gezegd dat politiekers zakkenvullers zijn. En ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat er wel degelijk mensen met deze ingesteldheid aan politiek doen.

 

Om enige transparantie te geven over de vergoedingen die ik krijg, heb ik ze hieronder opgesomd. Echter ook het werk en de tijd dat als tegenprestatie telt voor deze vergoeding is er vermeld. Zo kan u zelf oordelen of een bepaalde vergoeding eerlijk of oneerlijk is.

 

 • Gemeenteraad
 • Presentiegeld: 150,00 euro per gemeenteraad (bruto!)
 • Uiteraard moet je wel aanwezig zijn op de gemeenteraad om deze vergoeding te kunnen ontvangen
 • Hiervan is 10% (15,00 euro) voor de afdelingskas en uiteraard komen ook de belastingen (40,00 euro) eens langs om te incasseren.
 • Netto blijft er dus 75,00 euro over.
 • Tijdsbestek: Een gemeenteraad zelf duurt tussen de 30 minuten en 4 uur. Gemiddeld mag je rekenen dat een gemeenteraad 2 uur duurt.
 • Er komt minmaal 1 dag studiewerk over de agendapunten aan te pas. Gemiddeld 8 uur
 • Er is ook een onbetaalde bestuursvergadering van onze N-VA afdeling waar er verslag moet uitgebracht worden. Duurtijd is gemiddeld 2 uur
 • Verder is er een onbetaalde fractievergadering waarin het standpunt van onze fractie op elk agendapunt bepaald wordt. Duurtijd is gemiddeld 2 uur.
 • Regelmatig aanwezig zijn op (gratis) recepties en evenementen. Deze laatste kosten meestal geld (eetdag, fuif, ...)
 • Gemiddeld ben je dus tussen de 48 a 60 uur per maand bezig met lokaal dienstbetoon en de taken als gemeenteraadslid. Met andere woorden krijgen we een brutovergoeding van ongeveer 2,75 euro per uur of 1,38 euro netto per uur.

 

 • Deontologische Commissie
 • Presentiegeld: 0,00 euro per zitting
 • Deze raad komt enkel bij elkaar als er een klacht is neergelegd tegen een raadslid.

Eerst wordt er beslist met een 2/3de meerderheid of de klacht ontvankelijk is.

5 van de 7 raadsleden moeten de klacht dus goedkeuren.

Aangezien CD&V en Open VLD elk 2 raadsleden hebben in deze commissie en N-VA, Pro Ham en Vlaams Belang elk 1 wil dit zeggen dat de meerderheid elke klacht kan seponeren.